Januari 2017

Parentation i Sjömarkenkyrkan, 17 januari 2017

Årets första månadsmöte hölls i Sjömarkens missionskyrka. Mötet inleddes med en parentation över bortgångna SPF-medlemmar. Ordförande Sven Fagerberg läste upp namnen och tände samtidigt ett ljus för var och en av dem framme vid altaret. Varje avliden fick därefter en kort presentation av ordföranden.

Under minnestunden framförde Jan-Anders Eriksson och Ulf Hallqvist tre stämningsfulla musikstycken för klarinett och piano. (Sonata for Clarinet in B flat and Piano av Francis Poulenc; Sonata pour Clarinette avec accomp de Piano de C. Saint-Saënt op 167 samt Concerto for Clarinet and Orchestra, Clarinet in B flat and Piano av Mozart).

Diakon Göran Eskilsson höll en kort minnesgudstjänst med bibelläsning, bön och psalmsång till eget gitarrackompanjemang.

När minnesstunden var till ända var det dags för information om arv och testamente. Juristen Pär Johansson från Lenbergs informerade översiktligt om vad lagen föreskriver vid de vanligaste arvs- och testamentesfrågorna. Han kunde av naturliga skäl inte vara alltför detaljerad och rekommenderade därför personlig konsultation för dem som ville veta mer.

Mötet avrundades med kaffe i nedre våningen där Sjömarkengruppen hade dukat upp smörgås och kaka för de drygt 60 deltagarna. Ordförande Sven Fagerberg informerade om Östgötaresan senare i vår samt önskade stöttande publik och uppmuntrande hejaramsor vid kommande frågesporttävling i Rångedala. Eftersom det inte var något lotteri den här gången avslutades mötet efter kaffet.