December 2016

Luciafest i Sandhult, 6 december

  • Gröt och skinka
  • Samvaro vid borden
  • Fattig bonddräng
  • Glögg
  • Gröt och skinka
  • Samvaro vid borden
  • Fattig bonddräng
  • Glögg

Luciafest 6 december 2016

Luciafesten - ordnad av Sandhultsgänget - blev en mycket trevlig och välbesökt tillställning med drygt hundratalet deltagare. Vi välkomnades med varm glögg och glad julmusik av tre glada spelemän - ABC-gänget. Snart kom maten på borden och såvitt undertecknad kan bedöma lät sig alla väl smaka. Luciatåg med fantastiskt välsjungande elever från kulturskolan blev en av kvällens höjdpunkter när de framförde en rad välkända sånger. Nu trodde vi nog att kvällens musikaliska begivenheter var till ända men plötsligt - liksom ur en sidodörr - skred ånyo en lucia med golvmopp till krona in och kvad en visa om att inte få vara lucia. Det hela fick dock ett lyckligt slut genom att vederbörande fick bli SPF:s lucia. Musikanterna med Bertil Sköldberg som solist gjorde senare en utmärkt tolkning av Astrid Lindgrens och Georg Riedels "Fattig bonddräng". Applåderna smattrade länge. Efter att det traditionella lotteriet avslutats tackade ordföranden Sven Fagerberg arrangörerna för deras insats samt informerade något om kommande aktiviteter. Efter detta upplöstes församlingen.

Foto: Anja Jonsson; text: Lars-Erik Jonsson