Funktionärer

Kerstin Andersson

Valberedning

Sven Fagerberg

Medlemsregisteransvarig CU

Lennart Fridén

Revisor

Caisa Johansson

Valberedning,Resor

Maj-Britt Johansson

Valberedning

Anja Jonsson

Webbredaktör

Lars-Erik Jonsson

Webbredaktör

Ulla Sönsteröd

Resor

Annabell Svanberg

Revisor,Folkhälsa/Friskvård