Våren 2020

Kära vänner i SPF Seniorerna Toarp Dalsjöfors

Coronaviruset förändrar vårt liv mer och mer för varje dag som går. Vi uppmanas till att vara försiktiga, stanna hemma och inte vara för nära våra närmaste. Det är en situation som kan skapa oro för många av oss.

Vår värld är upp och ner.

Vi kan tillsammans göra mycket för att dagarna ska bli så bra som det går. Det finns många goda exempel på vad vi kan göra för varandra. Ta dig tid och ring en vän, som behöver dig.

Det betyder så mycket för någon som känner sig ensam. Att få prata en stund med varandraär gott nog.

Du kanske självbehöver hjälp med något? Hör av dig till någon i styrelse! Vi hjälper dig så gott vi kan.

Du som känner att du kan hjälpa till ring till någon i styrelsen, så försöker vi förmedla det till de som behöver hjälp.

Nu ser vi fram emot en fin vår med nya friska tag mot Coronaviruset och att vi får träffas igen på våra månadsträffar och aktiviteter, men än så länge fortsätter vi dagarna med stor försiktighet och omtanke om oss själva och varandra.

Vi hör av oss när det är dags att träffas igen på våra möten, tills vidare ligger vi lågt med våra cirklar och aktiviteter.

"Vi har i alla fall fint väder" och vi får gå ut och promenera.

Hälsningar från Styrelsen i SPF Seniorerna Toarp

Lars Åhman 072 568 65 22
Birgitta Snygg 070 475 72 55

Eva Rantzow 070 296 64 41
Birgitta Holmberg 076 850 90 85

Eva Carlsson 076 029 05 15
Birgitta Klang 070 374 83 39

Gert Götesson 070 827 12 25

 

Endagsresa 4 maj till Värö Bruk o Derome Trä Inställd

Program 2020 Jan - juni

Månadsträffar våren 2020

Studiecirklar våren 2020

Kulturevenemang våren 2020

Friskvård våren 2020