2017-06-12 Sillunch

SPF seniorerna Toarp har haft månadsträff med sillunch i Toarps församlingshem.

20 bilder i en PDF fil

Ordförande Lars Åhman hälsade ett 60-tal medlemmar välkomna till årets sillunch som också var vårens sista månadsträff.
Gunnar Carlberg sjöng och spelade trevliga låtar och publiken sjöng villigt med i de kända melodierna.
Föreningsinformation gavs om Hemsidan, friskvård, studiecirklar och kommande teaterbesök.
Nämnas kan, att SPF seniorerna serverar kyrkkaffe vid Toarps Hembygdsgård på Midsommardagen.
En påminnelse gavs också, om att de gamla sedlarna och mynten slutar att gälla den sista juni. Efter lotteridragning, med fina vinster, önskade ordförande Lars en skön och bra sommar.

Nästa träff blir Kräft/Räkafton den 11 augusti. Anmälan senast 2 augusti.