2017-03-08 Smartphone

Smartphone vid fyra tillfällen våren 2017

Studiecirkeln, smartphone är nu slut, vi har lärt oss grunderna för en smartphone.

Vi har fått lära oss att ringa, svara, skicka sms och ta emot sms och mms.

Att ladda ner appar, ställa in alarm, fotografera, lägga foton i galleriet, samt att lägga in kontakter, GPS karta och maps.

Och vi har även fått kännedom om Facebok, Istagram, Skype, Spotify, mm, allt under ledning av Erik Nyström.

Vi har även kollat SPF hemsida och att hitta den på mobilen.
Vi har lärt oss mycket under dessa fyra tillfällen.