2017-04-25 Fotocirkel avslutad

Vi har haft tre träffar nu i vår och tre i höstas , varit 8 deltagare .
Under Veine Jigdahl ledning har vi försökt lärt oss fotograferandets svåra
konst.
Vi har tagit kort hemma och sedan visat upp för alla -
Då kan vi lära oss vad som blivit fel eller bra när vi fotagraferat.
Vi försöker lära oss ställa in kameran manuellt och inte bara ta auto foto
Vi fortsätter till hösten .