Friskvård våren 2019

Stavgång
Tisdagar varje vecka fr.o.m. 8/1 t.o.m. 21/5. Samling kl. 10:00.
Räddningstjänsten (brandstationen Dalsjöfors) Tag med fika!
Kontakt: Maj-Lis Snygg, tel: 070 682 68 83, Eva-Lotta Lindqvist tel: 076 846 68 47.

Boule
Borås Boulecenter
SPF och Byalaget Måndagar kl.18:00 fr.o.m. 7 jan. t.o.m. 15 april.
SPF Borås 3:an/Toarp Onsdagar kl.13:30 fr.o.m.16 jan. t.o.m. 24 april.

Toarpsdals Boulebana
SPF och Byalaget Måndagar kl. 18:00 fr.o.m. 6 maj t.o.m. 23 sept.
Med Byalaget Torsdagar kl. 10:00 den 16 maj, 23 maj och 13 juni,
Torsdagar kl. 10:00 den 8 aug, 15 aug, och 22 aug.
Ev. frågor när det gäller boule kontakta Margit eller Bertil.
Spel på måndag: Kontakt Margit Dahlgren tel: 070 248 11 61
Spel på onsdag och torsdag: Kontakt Bertil Larsson tel: 033 27 08 19

Bridge
Tisdagar kl.13:30 varje vecka med start den 8 jan. t. o. m 23 april.
Cosmorama, Dalsjöforsparken tillsammans med PRO.
Kontakt: Bertil Larsson, tel: 033 27 08 19.

Mini Golf
Fredagar kl.14:00 med start den 11 jan. därefter varannan fredag t. o. m 3 maj Samling vid ICA, Dalsjöfors kl. 13:30.
Kontakt: Birgitta Klang tel: 033 27 13 48 eller tel: 070 374 83 39.

Linedance
Tisdag 29 januari kl. 17:00ꟷ19:00, sedan varje tisdag t.o.m 9 april
Plats : Dalsjöforsparken, Dalsjöfors.
Ledare: Mona Öhlander.
Kontakt : Eva-Lotta Lindqvist tel: 076 846 68 47.
Inbetalningskort kommer från Vuxenskolan.

Gympa
Onsdagar kl 10:00 i Cosmorama tillsammans med PRO. Start 16 januari t.o.m.10 april.
Ledare: Mayvor Ädel tel: 070 516 31 14 .

Mattcurling
Intresserad?
För information kontakta: Benny Karlsson, tel: 070 695 35 49.