Månadsträffar Hösten 2017

Kräft/Räkafton  Fredag 11 augusti kl.17.00

Månadsträff  Måndag 11 september

Månadsträff Måndag 9 oktober

Månadsträff Måndag 13 november

Luciafest/Månadsträff
Måndag 11 december kl.17.00

Obs tiden! Toarps Församlingshem.
Toarps Lucia med tärnor. SPF Toarps sångcirkel medverkar.
Servering av glögg, Jultallrik, kaffe m.m. Pris ca 160 kr.
Anmälan till Iréne 033-27 18 46 senast 1 december.

Vårverksamheten 2018 börjar med Grötfest/Månadsträff
Måndag 8 januari 2018 kl.15.00, Toarps Församlingshem
Studiecirklarna "visar upp sig"!