2019-01-14 Grötfest

SPF seniorerna Toarp har haft månadsträff, tillika grötfest, i Toarps församlingshem. Föreningens ordförande Lars Åhman hälsade ett 80-tal medlemmar välkomna denna måndagseftermiddag. Stämningen var god och gröten smakade bra.
Lennart Langvik visade fågelbilder och berättade om fågelskådarlivet. Det finns 516 sedda fågelarter i Sverige. Tillsammans med Lars Åhman framförde han en sång om fåglar till ukuleleackompanjemang.
Föreningens sångcirkel ledde allsång.
Information gavs om friskvård, studiecirklar, teaterbesök och andra evenemang. Lotteridragning avslutade eftermiddagen.
Nästa träff blir årsmöte den 11 februari.