Funktionärer 2021

Vid årsmötet måndagen den 30 augusti 2021 valdes

Funktionärer
§ 16 Val av mötesvärdar
Barbro Karlsson omval
Sonny Svensson omval
Ing-Britt Götesson omval
Ann Nilsson nyval
Mötesvärdarna knyter tre personer vardera till sig, att ingå i” kaffegruppen.”

§ 17 Val av representanter i samarbetskretsen
Omval på ordförande och vice ordförande.

§ 18 Val ombud och ersättare till SPF:s distriktsstämma
Stämman genomförd digitalt i våras. Lars Åhman representerade vår förening.

§ 19 Val av lotteriansvarig
Gun Gustavsson omvaldes.

§ 20 Val av folkhälsokommitté
Eva-Lotta Lindqvist, Maj-Lis snygg, och Bertil Larsson, samtliga omval.

§ 21 Val av studieombud
Birgitta Klang, omval. Eva-Lotta Lindqvist, nyval.

§ 22 Val av resekommitté
Lars Svensson och Stig Johansson omvaldes.

§ 23 Val av teaterombud
Birgitta Holmberg, omval. Inger Vikstrand, nyval.

§ 24 Val av tidningsreferenter
Eva Rantzow, omval. Birgitta Klang, nyval.

§ 25 Val av representant till Dalsjöfors ortsråd
Lars Åhman, omval.

§ 26 Val av ansvariga för Hemsidan
Erik Nyström och Gunvor Svensson omvaldes.

§ 27 Val av ansvariga för medlemsregistret
Maret Sandberg, omval. Birgitta Holmberg, nyval.

§ 28 Val av marknads och rekryteringsansvariga
Jan-Olof Gustafsson, omval.

§ 32 Val av ledamöter och ersättare i valberedningen
Hans Rantzow, omval (sammankallande), Ann Nilsson, omval.
Ersättare Jan-Olof Persson, omval