2017-10-07 Kafferep på Dalhem

SPF Seniorerna Toarp har även i år bjudit pensionärerna i Dalsjöfors på kaffe och wienerbröd. Kafferepet var på Dalhem och det var ca 60 personer som kom. Ordföranden för SPF Toarp Lars Åhman hälsade välkommen och överlämnade ord och ton till SPF:s sångcirkel som framförde flera sånger. Eva Rantzow läste en saga om lille Per som ville komma till slottet och prinsessan som bodde där.
Marianne Johansson anordnade det hela med hjälp av medlemmar från SPF Toarp. Marianne hade även som vanligt ordnat med ett lotteri och alla fick en gratislott. Kafferepet avslutades med att sångcirkeln sjöng ytterligare några sånger.

Några bilder