Månadsträffar våren 2017

Vårverksamheten 2017 börjar med

Grötfest/Månadsträff Måndag 9 januari

Årsmöte/Månadsträff Måndag den 13 februari

Månadsträff Måndag 13 mars

Månadsträff Måndag 10 april

Gökotta/Månadsträff Måndag 8 maj

Sillunch/Månadsträff Måndag 12 juni

Höstverksamheten 2017 börjar med
Kräft/Räkafton
Fredag 11 aug kl 17.00  i tältet vid Toarpsdals Boulebana. Obs dag och tid!
OBS! Begränsat antal platser. Max 45 personer. "Först till kvarn gäller".
Var och en tar med sig sina egna skaldjur och dryck.
Det serveras paj, bröd, smör, ost, kaffe och kaka. Pris 60 kr.
Sång och musik under ledning av Eva Rantzow och Lars Åhman.
Anmälan till Iréne 033-27 18 46 snast onsdag den 2 augusti.