2017-05-12 Målarcirkel

Vi målar akvarell. Motiven hämtar vi oftast från naturen blommor, träd, hus
och landskap.
Det viktigaste är att få fram ljus i bilden och se hur färgerna lever sina
egna liv.

Målarcirkeln avslutad för våren.