Sillunch 13 juni

Publicerat i Borås Tidning den 9 juli

SPF seniorerna Toarp har haft månadsmöte med sillunch i Toarps församlingshem med 55 deltagare. SPF:s distriktsordförande Lars Lyborg visade bilder och berättade om hjälpresor han gjort till Litauen och Vitryssland. Många resor har det blivit under årens lopp, till glädje och nytta för behövande i de båda länderna. På mötet gavs också information om teaterbesök, studiecirklar och andra friskvårdsaktiviteter. Föreningens sångcirkel bidrog med sång till det efterföljande kaffet. Eftermiddagen avslutades med lotteridragning.