2018-05-14 Gökotta

SPF seniorerna Toarp har haft månadsträff/gökotta vid Boulebanan i Toarpsdal. Ett sjuttiotal medlemmar välkomnades av ordf Lars Åhman denna ovanligt vackra vårmorgon. Föreningen bjöd på grillad korv och grillmästare var Gert Götesson. Friskvårdskommittén hade lagt ut en tipspromenad med varierande och bra frågor. Flest rätt hade Gunvor och Sonny Svensson. Brita Belfrage prickade rätt på skiljefrågan. Föreningens sångcirkel, ledd av Eva Rantzow, sjöng vårsånger. Eivor Larsson läste egna vårdikter. Information gavs om kommande resor och teaterbesök. Träffen avslutades med lotteridragning.