Kafferep på Dalhem 1 oktober

  • På bifogat foto ser man närmast kameran Berit och Ulla Hermansson.

SPF Seniorerna Toarp har traditionsenligt bjudit pensionärerna i Dalsjöfors på kaffe och wienerbröd. Kafferepet var på Dalhem och det var ca 70 personer som kom. Det är inte bara pensionärerna som bor på Dalhem utan även pensionärer som bor ute i samhället är välkomna.
Ordföranden, för SPF, Gert Götesson hälsade välkommen och överlämnade ord och ton till SPF:s sångcirkel.
Det är Marianne Johansson som anordnar det hela med hjälp av medlemmar från SPF. Marianne hade även som vanligt ordnat med ett lotteri och alla fick en gratislott. Kafferepet avslutades med att sångcirkeln sjöng ytterligare några sånger.