Månadsträff 14 mars

Publicerat i Borås Tidning den 9 april

SPF seniorerna har haft månadsmöte i Föreningshuset, Dalsjöforsparken. Drygt 70 personer fick höra Birgitta Fernström kåsera om "Gubbar och gummor i en osalig blandning". Kaffe och semla serverades och därefter följde rapport från Kommunala Pensionärsrådet. Information gavs också om kommande resor, teaterbesök med mera. Eftermiddagen avslutades med lotteridragning.