Månadsträffar hösten 2019

Välkommen till våra träffar

Bouleturnering har varit på
Boulebanan Toarpsdal 16/8

Höstens luncher.
12 september Dalhems restauranten
10 oktober Orangeriet Borås
7 november Räven och Rönnbären.
Ingen föranmälan, luncherna startar 13.15

Månadsträff Måndag 9/9

Toarpsdagen söndagen den 15/9. Kl 11-15. Vi medverkar med en monter, där vi har lotteri och bildspel.

Kafferep på Dalhem
Lördag den 5/10 kl 14.30

Månadsträff Måndag 14/10

Månadsträff Måndag 11/11

Luciafest/Månadsträff  Måndag 9/12

Vårverksamheten 2020 börjar med Grötfest/Månadsträff

Måndag 13/1 kl 15.00, Toarps församlingshem
David Carbe underhåller. Entré 50 kr.
Anmälan till Iréne Persson tel 033 27 18 46