Grötfest 11 januari

Publicerat i Borås Tidning den 19 januari

SPF Seniorerna Toarp har haft månadsträff med grötfest i Toarps församlingshem med 78 deltagare. När gröten var uppäten vidtog reseskildring från Cuba, då Anita och Lars Svensson berättade och visade bilder från sin resa. Efter kaffeservering gavs information om föreningens studiecirklar och kommande resor med mera. Mötet avslutades med lotteridragning med trevliga vinster. Nästa möte blir årsmöte den 8/2.