2017-05-08 Gökotta

Sedvanlig Gökotta anordnades vid Toarpsdals boulebana en måndagsmorgon.
46 medlemmar kom och deltog i tipspromenad, som vanns av Lena Gustavsson.
Korvgrillning stod också på programmet, liksom sång av föreningens sångcirkel, som sjöng vårsånger m m. Fika ur den medhavda kaffekorgen hanns också med. Efter ordförande Lars Åhmans information kring den förestående Ölandsresan, blev det lotteridragning, med bl a färgglada pelargoner som vinster. Nästa föreningsträff blir sillunch den 12 juni.