Irland hösten 2020

Resan är inställd enligt brev som Anita Svensson skickat 10 september till var och en som anmält sig.