Månadsträff 10 oktober

Månadsträffen måndag den 10 oktober kl 15:00, Toarps Församlingshem

Föreningens ordförande Gert Götesson hälsade medlemmarna välkomna till ett välbesökt möte. Den numera pensionerade polisen Claes Persson berättade intressanta bitar från sitt yrkesliv, samt förmedlade varningens ord om utsatta situationer, på temat "Brott mot äldre". Efter kaffet, som följde sjöng föreningens sångcirkel, idag utökad med Lars Åhman, några sånger, under ledning av Eva Rantzow. Därefter blev det information om teaterbesök, resor, studiecirklar och andra aktiviteter. Eftermiddagen avslutades med lotteridragning med många fina vinster.