Om hur du anmäler dig till resor och studiebesök

Uppdaterades: 20 februari 2020

Så anmäler du dig till en resa eller studiebesök


Vid anmälan till resa via telefon eller besök måste följande uppgifter lämnas för alla resenärer: Gatuadress, Postnummer, Ort, Personnummer (vid båtresa), Telefonnummer, E-postadress, Påstigningsplats, Medlem ja/nej.

Anmälan görs här på webbplatsen. Om Du inte har tillgång till dator kan Du även anmäla dig på expeditionen via besök eller per telefon. Om resan är mycket populär kan det bli kö på expeditionen och de som anmäler sig via webben "hinner då före". Ett mycket säkrare sätt är därför att be någon bekant med dator om hjälp.

Under rubriken för respektive resa eller studiebesök hittar du en länk "klicka här". Då kommer du till anmäl­ningsformuläret som du fyller i och sänder. Obs att du måste fylla i ett formulär per person som du vill anmäla.

När du fyllt i formuläret och tryckt på "sänd"-knappen kommer en bekräftelse upp på skärmen. Där ser du ditt bokningsnummer. Anteckna det! Det framgår också om du kommer med eller hamnat på reservlistan. Du får också ett bekräftelsemejl, men det kan ta några minuter innan det kommer.

Har du fått ett bokningsnummer är du anmäld och behöver inte vara orolig.

Om du inte erhållit ett bekräftelsemejl senast påföljande dag, kontakta reseansvarig. Att du inte fått mejlet kan bero på att e-postadressen är felaktig.

För att allt ska fungera är det viktigt att alla uppgifter fylls i korrekt.

Vill du testa hur man anmäler sig på webben?

Längst ner på Resesidan finns en fiktiv resa, Tjotahejti-resan. Där kan du "öva" på att fylla i anmälningsformuläret och se hur bekräftelsen ser ut.

Expeditionspersonalen rapporterar att många av de som anmäler sig till expe­ditionen faktiskt har egen e-postadress och alltså dator. Kanske är det så att de inte "vågar" anmäla sig via datorn. Hör du till dem finns två bra alternativ: Gör en anmälan till den fiktiva Tjotaheiti-resan eller kontakta expeditionen så visar de dig hur du kan anmäla dig på Tjotahejtiresan.

Att tänka på vid anmälan till en resa

Speciell plats i bussen kan inte förbokas.

Vid överteckning har medlem i SPF Seniorerna Falun företräde framför icke medlem.

Avanmälan vid endagsresor måste göras senast 3 dagar före avresan. Avanmäler du senare eller uteblir, tas en avgift på 100 kr ut och du får stå för din del av busskostnaden. Betald biljett till konsert o d får du också stå för, om inte bil­jetten kan säljas. Vid längre resor gäller andra avbokningsregler.

Betalning erläggs efter anmodan till bankgiro 690-3330 - vi kan inte ta emot kontanter. För vissa av våra resor kommer vi att ta ut en anmälningsavgift. När vi anlitar utomstående arrangörer gäller deras betalningsrutiner. Kom ihåg att ange namn på personen och vilken resa/arrangemang som avses.

Reseförsäkring. Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Gå igenom ditt försäk­ringsskydd innan du reser så att du vet om du behöver en extra reseför­säkring.

Avbeställningsskydd. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i hem-försäk­ringen. Du kan även ha avbeställningsskydd via ditt kortföretag om du betalar resan med konto- eller kreditkort. Kontakta ditt försäkringsbolag och ditt kort­företag för att få information. Olika regler kan gälla för olika försäkrings-bolag samt för olika kortföretag.

Sjukförsäkringskortet tar du med när du reser inom EU. Kortet ger dig rätt till vård på samma ekonomiska villkor som invånarna i landet du reser till. Kortet skaffar du hos Försäkringskassan.

Frågor. Har du frågor kring resan, önskar specialkost eller är osäker på om det är möjligt att ta med rullstol eller rollator, kontakta reseansvarig. Vi vill givetvis att alla ska kunna delta i våra resor och vi kommer att på bästa sätt försöka ordna detta, men vi behöver informationen i så god tid som möjligt.

Inbetalningar för resor ska göras till bankgironummer 690-3330 - vi kan inte ta emot kontanter. Kom ihåg att ange namn på personen och vilken resa/arrangemang som avses.

Publicerades: 04 november 2016 Uppdaterades: 20 februari 2020