Hallå Iréne Sturve!

Du är ny styrelseledamot i Daladistriktet av SPF Seniorerna – vem är du?

– Jag är född i Motala och uppvuxen i brukssamhället Aspa Bruk mellan Tivedsskogen och Vättern. Jag drömde om att bli veterinär men fick börja praktisera på Askersunds sjukstuga och blev kvar inom vården via Örebro och Motala lasarett för att sedan tjänstgöra vid sjukgymnastiken Falu lasarett.

– Jag och min dåvarande man flyttade från Örebro till Falun 1976. I mitten av 1980-talet "klev jag av" vårdandet och började utbilda mig inom friskvård och startade eget 1992. Under mitt yrkesverksamma liv har jag bland annat varit motionsledare, friskvårdsledare, yogainstruktör och folkhälsostrateg inom kommun, landsting, länsstyrelsen och företag. Idag leder jag grupper i gymnastik och yoga. Jag älskar dans och rörelse, djur och natur. Och mina sju barnbarn.

– Jag gick med i SPF Seniorerna 2018. I februari 2020 fick jag förmånen att åka på en nationell folkhälsokonferens i Södertälje anordnad av SPF och jag är nu verksamhetsansvarig för folkhälsa inom SPF Seniorernas Daladistrikt. Vi planerade en distriktskonferens om folkhälsa till i slutet av maj, men den blev förstås inställd. Nu hoppas vi att kunna hålla den den 14 oktober.

Hur ser du på Distriktets arbete, vad är viktigast?
– Det görs otroligt mycket bra inom SPF och självklart anser jag att hälsoarbetet är viktigast. Med stigande ålder blir det fler krämpor och då är främjande och förebyggande hälsoarbete viktigt. Det finns så mycket enkelt som var och en kan göra i vardagen för att stärka sin hälsa, oavsett ålder.

– Sen vill jag peka på skillnaden mellan folkhälsoarbete och friskvård. Friskvård är en viktig del inom folkhälsan. Folkhälsa omfattar allt från FN:s Agenda 2030, med sina 17 globala mål för hållbar utveckling, till en förenings aktiviteter som på olika vis främjar samhällets och den enskilda individens hälsa.

– Inom SPF är det t ex alla friskvårdsaktiviteter, arbetet för att stärka gemenskapen, arbetet för att öka trygghet och säkerhet (som att förebygga fallolyckor), skapandet av hörselvänliga miljöer och funderingar på vad jag som enskild individ kan göra för att bidra till de 17 globala målen. Jag vill sprida denna kunskap i Daladistriktets föreningar, ge verktyg till alla om hur var och en kan tillämpa kunskapen och sprida detta viktiga arbete vidare. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Något du vill tillägga?
– Nalle Puh har sagt: "För att visa att man inte alls blev rädd när man hoppade till, kan man hoppa upp och ner ett par tre gånger liksom för att motionera sig".

Inger Söderlund ställde frågorna och fotade