200612 SPF Seniorernas kongress är genomförd - delvis i varje fall

Det var spännande och lite nervöst när SPF Seniorerna idag genomförde en helt digital kongress.

Klicka här för att läsa om vilka som valdes in i styrelsen och om kongressens övriga beslut.