200327 Hälsning från styrelsen

Det känns konstigt för en förening som vår att i princip ställa in alla aktiviteter. Vårt kännetecken är ju att vi har en mångfald av aktiviteter att erbjuda. Det finns fortfarande goda skäl att respektive verksamhetsansvarig ser över om vi ytterligare behöver ställa in någon aktivitet. För en Senior förening som oss är det mycket viktigt att agera i enlighet med de centrala rekommendationer som Folkhälsomyndigheten givit.

Vi förstår att alla de restriktioner som givits kan kännas jobbiga ibland. Vi vet heller inte under hur lång tid detta kommer att pågå. Mycket talar dock för att det kan bli en långdragen historia. På vår hemsida finns alltid aktuell information från såväl oss lokalt som från Förbundet. Det är viktigt att vi var och en som kan försöker komma ut och röra på sig. Att motionera lätt och respektera föreskrifterna för smittspridning är bara bra för hälsan.

Håll gärna kontakt med de övriga i gruppen som annars träffas eller andra vänner och bekanta. Ett samtal från någon kan betyda mycket i tider då de sociala kontakterna reduceras. I den grupp som avsågs starta arbetet kring ofrivillig ensamhet diskuterar man hur man kan arbeta under nuvarande förhållanden. Detta får vi återkomma till senare.

Från styrelsen vill vi uppmana alla att efterfölja de råd och rekommendationer som finns. Syftet är ju att skydda oss som är 70+. I det skyddet ligger ju också att begränsa en hårdbelastning av vården och därmed försöka undvika en överbelastning av intensivvården. Du som tillhör gruppen yngre kanske kan erbjuda någon hjälp med handling eller andra ärenden.

Ta väl hand om dej och försök göra dagen så bra som möjligt. Vi får rikta blickarna lite längre fram när vi kan återgå till normala aktiviteter.

För Styrelsen för SPF Seniorerna Falun

Anders Sätterberg