200312 Gamla Falun i färg med Göran Rogström


Göran Rogström. Foto: Inger Söderlund

Göran Rogström är en av de berömda trillingarna från Rog. Han har ägnat sitt liv åt idrott, varit framgångsrik i både fotboll och bandy och utbildade sig till byggnadsingenjör.

– Jag har haft ett fantastiskt liv, sade han när han besökte SPT Seniorerna Faluns medlemsmöte den 12 mars.
– Jag hade alltid lekkamrater.

Eftersom han och brodern Bengt var enäggstvillingar, var de två till förväxling lika och det kunde Göran dra nytta av när simborgarmärket skulle simmas hem. Bengt fick ta märket två gånger, en för sig själv och en för Göran.

Men nu var Göran Rogström i Nybrokyrkan för att visa några gamla Falubilder ur sin samling, i färg. Hela 75 personer hade samlats, trots virusvarningar. Och vi fick se en lång rad bilder på Falun från förr, som vi kände igen – och inte kände igen! Flera var tagna långt före vår till. Till exempel Centralpalatset från 1910, på den tid huset var försett med balkonger och torn och tinnar. Eller Dalregementets kaserner från det tidiga 190i0-talet och den breda Faluån på en bild från 1905, då det inte fanns några stenlagda kajer, men med båttrafik.


Så här såg Centralpalatset vid Stora Torget ut 1909. Från Göran Rogströms samling.

Men en lång rad av bilderna var mer nutida, som Holmgatan med den gamla busstationen, Falanbiografen som byggdes 1935, men som fortfarande finns kvar, med samma exteriör nu som då.


Här en bild från 1930-talet, men ändå med en rad välbekanta hus, Spruthuset, Konsthallen – som invigdes 1936 – Västra skolan, Ria-stugan och Medborgarhuset, och så det numera rivna badhuset. Från Göran Rogströms samling.


Ria-stugan är lik sig på en bild från 1968, men det gamla badhuset i bakgrunden finns inte mer, det revs 1974. Från Göran Rogströms samling.


En vy som vi känner igen, den lilla dammen och huset i stadsparken här på en bild från 1905, inte så olikt som det ser ut idag. Från Göran Rogströms samling.


Här på Villavägen bodde Selma Lagerlöf 1907–1910. Huset revs på 1960-talet, trots protester. Från Göran Rogströms samling.

Vissa vyer kunde vi lokalisera, andra var svårare. En gammal bild på ett lantligt missionshus, kunde identifieras av en man i publiken, som det missionshus som revs för att lämna plats åt Kristinehallen.

Sammanlagt gav bildvisningen oss en påminnelse om hur Falun förändrats genom året, från lantlig och glest bebyggd stad, till dagens stad.

Som avslutning fick vi se några svartvita privata bilder, från Görans och bröderna Bengts och Ingvars, uppväxt i Rog, tillsammans med övriga syskon och släktingar.

Vid mötet informerade ordförande Anders Sätterberg bland annat om några fyllnadsval. Den tredje personen i valberedningen är nu Christina Haggren, som också ingår i studiekommittén, ny i patientråden är Marianne Häggblom, som verksamhetsansvarig.

En husgrupp är också inrättad, en grupp som ska finnas till hands inför ett framtida samarbete med PRO om Seniorernas hus.

Andra nyheter:
Vallmanssalen är bokningsbar från den 1 april.
Det blir seniordans i samband med Å-festen den 5 juni.
Vi:s litteraturresa, som just blivit inställd, sker istället 14-15 oktober.
Och så inreds ett nytt rum, i anslutning till expeditionen, till "vardagsrum" dit medlemmar kunna komma. Ännu ett steg för projekt Aldrig ensam.

Inger Söderlund