Vem är du, Elsa Wolff?


Elsa Wolff, verksamhetsansvarig Studiekommittén

– Det är en ganska svår fråga, tycker jag! Min far sa när Håkan och jag gifte oss, och han utgick från begynnelsebokstäverna i mitt namn, att jag var Ettrig, Lojal, Spröd och Ansvarsfull. Nu är ju detta snart femtio år sedan och i dagsläget skulle jag snarare säga Envis, Lat, Sällskapssjuk och Anpass­lig. En viss förändring, tack och lov, även om Fars analys nog fortfarande stämmer till viss del!

– Jag lever ett gott liv tillsammans med Håkan på släktgården i Bäsna. Vi har fått två härliga barn, en son och en dotter, och de har blivit lika härliga vuxna. Deras familjer ger verkligen våra liv ett mervärde och vi är far- och morför­äldrar till fyra ungar, ungdomar snarare, mellan 15 och 18 år.

– Jag gillar projekt, har jobbat med projekt i Studiefrämjandet, i Falu och Gagnefs kommuner, på Arbetsförmedlingen och avslutade mitt yrkesliv som verksamhetsledare för Leader DalÄlvarna. Släktforskning, sortera gamla kort, brev och textilier här på gården, sticka, sy, gasta på segelbåten, golfa ibland och kanske framförallt umgås med våra barn och vänner är vad jag gör och gillar mest!

Hur ser du på kurs- och studieverksamheten i föreningen?

– Jag är djupt imponerad av verksamheterna som sker i föreningen, kurs- och studieverksamheten inte att förglömma. De som leder och samord­nar cirklar och kurser och alla deltagare som delar med sig av sina erfaren­heter i olika grupper har all min respekt. Det är ju så viktigt för både kropp och själ att mötas och ägna tid och intresse åt sådant som betytt mycket tidi­gare i livet. När man blir äldre har man ju också så mycket mer att be­rätta och så mycket mer att lyssna till! Det är ju också genom möten med andra, kanske blivande vänner, som man blir mindre ensam och mer med­veten om den värld som omger en. I det sammanhanget är föreningens kurs- och stu­dieverksamhet väldigt viktig! Vi har också en väldigt bra sam­verkan med Studieförbundet Vuxenskolan som på många olika sätt möter våra behov.

Något annat du vill tillägga?

– Studiekommittén består för tillfället av fem kvinnor, kompetenta och med massor av erfarenheter och kunskaper. Vi träffas cirka åtta gånger per år och har väldigt trevligt. Med tanke på kommitténs uppdrag, kan man bara ha roligt! Men vi skulle behöva en medlem till, så den som läser det här och känner sig manad och intresserad, ring till mig (070-512 13 48).

Maria Bjerneby Häll tog bilden och ställde frågorna.