190509 Skogsvandring runt Önsbacksdammen


Vandringsledaren Olle Lagerberg berättar om jordkulor som det finns rester av på västra sidan av dammen.

Vårens andra skogsvandring företogs runt Önsbacksdammen som är den äldsta dammen i Falu gruvas gamla vattensystem. Vi var tjugo pigga pensionärer som startade i lätt regn från Leksandsvägen vid Önsbacksdammens utlopp.

Gruppen på väg över träbron mot Kårarvets koloniområde.

Text och foto: Silja och Olle Lagerberg