Svar på bildgåtan i MedlemsNytt 2018-2

Två byggnader av stort kulturhistoriskt värde.

Britsarvets gård, Britsarvsvägen 19

En herrgårdsbyggnad uppförd på 1770-talet i italiensk nyklassicism (det äldre fotot taget av Karl-Erik Forsslund 1923). Åren 1811-25 ägdes och be­boddes gården av landshövding Hans Järta. Senare var här en tid utvärdshus.

Den säregna byggnaden omgavs av en stor parklik­nande trädgård med lusthus och karpdammar. Från gården ledde en allé ner mot Trotzgatan.

En genomgripande ombyggnad och till­byggnad gjordes 1947.

Till gården hörde den låga gulrappade byggnaden utmed Seminariegatan, som fungerade som köksflygel i äldre tid.

Wallmans torn, Villavägen 3

Hela kvarteret Lallarvet ägdes i början på 1800-talet av bergmäs­taren Claes Wallman, som byggde en villa och anlade en vacker park dit allmänheten hade tillträde. I parken fanns en konstgjord grotta med en staty.

Villan låg vid östra änden av Kristinegatan och inrymde från 1926 Dala fornsal (föregångare till Dalarnas museum). Den revs 1957.

Vid Villavägen i samma kvarter byggde Wallman på 1820-talet ett torn med laboratorium för kemiska experiment och ritkammare. Det till­byggdes med en bostadsdel 1936.

Tornet är det enda som finns kvar idag av Wallmans byggnader vid Lallarvet.

Margareta Nissby