170111 "Staden som försvann"

Egentligen var det en sådan där dag då man bör hålla sig inomhus och sitta i soffhörnet med en god bok, men Örjan Hamrin fick SPF:s medlemmar att trotsa både snö, halka och hård vind.

Örjan Hamrin, tidigare museilektor vid Dalarnas museum, pratade om Falun, staden som försvann, boken kom för fem år sedan men är alltjämt lika aktuell. Den här gången fick vi också se en del bilder som valdes bort när boken gick i tryck, allt fick inte plats.

Då och då hördes igenkännande kommentarer från publiken, minnet av en tid som var. Historien om museet, Dikmanska gården, Hammars konditori, biografen Regina, den gamla telefonkiosken som försvann, den gamla busstationen och EPA, Sveriges sista funkishus.

Biltrafiken var intensiv och Falun var ett tag biltätast i Sverige, ja i hela Europa.

Men de politiskt ansvariga förstod inte alltid vikten av att bevara de gamla byggnaderna. Badhuset revs trots omfattande protester, i början på 1960-talet hotades också Hammars av rivning. Lagerlöfsgården, där författaren Selma Lagerlöf bodde revs också men Lions lyckades rädda en del av lösöret och det kan nu beskådas på Dalarnas museum.

Text Karin Bökman


En bild av Falugatans breddning 1966. En liten den av det Graumanska huset användes som personalbyggnad för byggnadsarbetarna. På bilden är Falan-huset färdigt och nu ska den återstående delen av Graumanska huset rivas och gatan få sin nya bredd. Bilden togs av Martin Jönsson och ingår i Dalarnas museums bildsamling.