150924 Skogsvandring på historisk mark

Den sista septembertorsdagen drog skogsvandrarna till Puttbo, varifrån man följde Vattnets väg längs dammsjön Stålmyran och vidare på Kunterbergets sluttning fram till den s k Rysstunneln, där man tog fikapaus.

Rysstunneln är en 170 meter lång tunnel av kilad sten, som byggdes i början på 1700-talet för att leda vatten från Igeltjärn. Vattnet skulle användas som driftvatten vid Falu gruva. Trots namnet lär tunneln inte alls ha byggts av ryska krigsfångar utan av ett arbetslag bestående av fyra gruvdrängar och 36 kvinnor.

Tjugoen vandrare, hälften män och hälften kvinnor, trotsade vattnet som fanns både i luften och på marken.

Margareta Nissby