150408 Ungdomliga violinister blev bejublade

Vid aprils månadsmöte gästades föreningen av Dalaviolinisterna från Borlänge musikskola, 35 unga violinister med gäster. De bjöd på ett omväxlande program, spelade agerade, dansade. Vi fick höra folklåtar, visor, csardas, mycket irländsk musik tillsammans med deras gäster Sonic Strings från Irland. Olika grupper växlade med varandra på Nybrokyrkans scen och tillsammans vid avslutningen uppfyllde ungdomarna hela scenen. Vi åhörare levde med i musiken, applåderade mycket och länge. Musikskolans Eva Unosson och Sonic Strings ledare Katarina Backer presenterade musiken.

I inledningen av mötet presenterade ordförande Gunnar Trued ett föreningssärende, val av valberedning. Mötet godkände beredningsgruppens förslag.

Till slut samlades alla kring kaffeborden för fortsatt umgänge.

Gustaf Lagerby