150126 Högskolans bibliotek - öppet för alla

I januari gjorde SPF Falubygden studiebesök på Högskolan Dalarnas nya bibliotek. Det var andra gången som föreningen besökte biblioteket, två välbesökta tillfällen, när vi guidades av två av bibliotekarierna mycket informativt och intressant.

Vi fick veta att den nya byggnaden är ritad av tre danska arkitekter från firman ADEPT och att den är en pentagon, alltså en femsiding utan räta vinklar. Huset är byggt för att verkligen synas och därigenom sätta Högskolan Dalarna på kartan. Det ägs av Falu Kommun och hyrs av Högskolan.

Invigningen ägde rum i maj 2014 inne i det öppna rummet som liknar en amfiteater och som används för allt från öppna föreläsningar och gruppdiskussioner till filmvisning, körframträdanden och besök från Dalasinfoniettan.

Biblioteket är tänkt att vara studenternas vardagsrum och självklara mötesplats. Somliga vill umgås och prata, andra behöver studera koncentrerat för sig själva eller i grupp. Därför finns alternativa studiemiljöer, små och stora grupprum, tysta läsrum, och även öppna studieplatser.

Konsten som finns utplacerad inne i biblioteket ägs av Statens Konstråd. Ljud- och bildrum finns för mediastudenterna och utöver de vanliga böckerna finns 120.000 elektroniska böcker och13.000 elektroniska tidskrifter.

Den här fantastiskt vackra byggnaden vann 1:a pris i World Architecture Festival år 2014 i kategorin Higher Education and Research. Biblioteket är öppet för oss alla; det är bara att gå dit och skaffa sig ett lånekort och börja låna där, alltså inte alls enbart till för studenterna, utan även för oss SPF Seniorer.

Vid pennan: Ulla Moberg