140925 SPF:s dag på Smedjan

Ett par gånger varje år står föreningens väntjänst som värd på Träffpunkt Smedjan. Väntjänstarna bjuder på kaffe och hembakt bröd och ordnar också underhållning.

I slutet på september var det Linneorna som stod för underhållningen och framförde ett program med kända visor av Alice Tegnér. Linneorna är en sång- och teatergrupp bestående av medlemmar i Rebecka-logen Sara von Linné i Falun.

Programmet gladde åhörarna som både fick lyssna till stämsång och delta i allsång och, inte minst, roades av de välsjungande damernas gestaltning av de kända figurerna i visorna, som Lasse liten, Sockerbagaren, Goddag min fru...

Text Margareta Nissby, foto: Sven-Erik Ejeborg