Bildgåtefacit

Har du ögonen med dig? Var har fotografen varit? Ta en promenad, eller flera, i sommar och leta upp platserna! Hittar du dem? Facit kommer efter sommaren.

Margareta Nissby (idé och foto), Maria Bjerneby Häll (foto)

1. Ledtråd: Ljuvliga sidan om ån

Kvarnparken mellan Gustafs torg och Faluån. I parken, strax intill Slagg­gatan, finns en planterad Ornäsbjörk och en minnestavla i gräset. Ornäsbjörken blev 1985 Sveriges riksträd och planterades i alla kommuner.

2. Gruvliga sidan

Silverhyttan vid Östanforsån, mellan ån och kanalen till kraftverket, strax ovanför Hanröbron. Sveriges enda bevarade silverhytta. Byggd 1884 sedan den tidigare hyttan brunnit ner. Uppförd i sintrad slagg, s k slaggtegel. Silversmält­ningen pågick här fram till 1920. Har varit av stor betydelse för landets silver­produktion. Nyrenoverad i år.

3. 1 km från centrum

"Anfarten" vid Falu gruva, dvs ingången till besöksgruvan. Uppfördes 1812 över det schakt som på den tiden var den viktigaste nedfarten för gruv­arbetarna. Pryds av en rad metallurgiska tecken: järnvitriol, svavel, zink, järn, koppar, guld, silver, bly, stål, kopparvitriol och rödfärg, dvs gruvans viktigaste produkter. Flyttades 1965-66 och står nu över hissen till besöksgruvan.

4. Kyrkoannex?

Pumphuset vid Nybron, byggt på 1850-talet. Det enda bevarade av ett antal pumphus utefter Faluån, där Faluborna hämtade sitt hushållsvatten fram till början av 1900-talet. Restaurerades 2014.

5. Ledtråd: Centrum

Bergslagsgränds förlängning, gångpassagen mellan Åsgatan och Trotz­gatan. Genom "fönstret" skymtar Munktellska husets gavel.

6. Ledtråd: Norrut

"Nappträdet" vid utfarten mot Rättvik, i skogspartiet väster om riksvägen och i höjd med den gamla stenbron vid Stennäset. Här hänger de små sina nap­par när de inte vill använda dem längre.

7. Ledtråd: Västerut

Grind mellan Gruvmuseet och Bergmästargården. Bergmästargården och byggnaden på andra sidan Gruvmuseet, Geschwornergården, flyttades på 1960-talet 100 meter österut. Museet kunde inte flyttas utan revs. Nuvarande byggnad är en kopia.

8. Ledtråd: Vid en utfart

Milstolpe vid utfarten mot Rättvik invid den gamla stenbron vid Stennäset. Ett minnesmärke i gjutjärn över den gamla landsvägen ("Dal­karlsvägen" eller "Linnévägen") mot norra Dalarna och Röros, en välbevarad och ålderdomlig rid- och kärrväg som förr var den stora leden mot Norge. Här inrättades en tull 1623.