Bildgåtefacit 7

7. Ledtråd: Västerut

Grind mellan Gruvmuseet och Bergmästargården. Bergmästargården och byggnaden på andra sidan Gruvmuseet, Geschwornergården, flyttades på 1960-talet 100 meter österut. Museet kunde inte flyttas utan revs. Nuvarande byggnad är en kopia.