Bildgåtefacit 2

2. Gruvliga sidan

Silverhyttan vid Östanforsån, mellan ån och kanalen till kraftverket, strax ovanför Hanröbron. Sveriges enda bevarade silverhytta. Byggd 1884 sedan den tidigare hyttan brunnit ner. Uppförd i sintrad slagg, s k slaggtegel. Silversmält­ningen pågick här fram till 1920. Har varit av stor betydelse för landets silver­produktion. Nyrenoverad i år.