2014 Möten med verksamhetsansvariga, minnesanteckningar