2012 Möten med verksamhetsansvariga, minnesanteckningar