2011 Möten med verksamhetsansvariga, minnesanteckningar