25/4 Månadsmöte med Calle Brobäck

Torsdagen den 25 april träffades ett 30-tal medlemmar i Klinte församlingshem.

Medan vi samlades såldes det ett lotteri. Sedan hälsade ordförande Arne Åkerman alla välkomna och riktade ett särskilt välkommen till dagens föreläsare, Calle Brobäck.

Dagens ämne, som Calle valt att tala om, var bryggerier på Gotland och vi fick ta del av en intressant genomgång av historiken kring den gotländska bryggerinäringen. Vi har nog alla minnen från åren då drickabilarna körde runt på ön och vår ordförande bidrog också med några minnen från den hanteringen.

Calle kom även in på ämnet hälsokällor och berättade att det funnits en hälsokälla i Hamra och vi fick ta del av bilder därifrån. På ett bord hade han dessutom dukat upp gamla flasketiketter och det fanns även ett par gamla läskflaskor och annat material, såsom gamla prislistor och menyer från tiden då Snäckgärdsbaden var livaktigt. När han avslutat sin föreläsning fick vi gå runt och titta närmare på allt material han hade med sig.

Sedan blev det kaffe med smörgåsar och en god kaka till, som kaffekommitté grupp 1 dukat fram. Under tiden gick det runt en anmälningslista inför nästa möte, som blir ett studiebesök på Norrbys Museigård den 23 maj.

Eftermiddagen avslutades med lottdragning och sedan avtackade ordförande Calle Brobäck och även dagens kommitté, för ett väl utfört arbete och sedan skiljdes vi åt. 

/Ingrid Levander

Till helagotland.se 26/4

I GA/GT