Månadsmöte med Dan o Kjell

Lördagen den 18 november träffades ett 45-tal medlemmar i Sanda bygdegård där vi fick lyssna på Dan o Kjell.