Månadsmöte med bingo

Månadsmöte i Skolgården i Fröjel

Måndagen den 25 februari samlades ett 40-tal medlemmar från föreningen i Skolgården i Fröjel för årets första månadsmöte. Ordförande Irma Larsson hälsade alla hjärligt välkomna och riktade ett särskilt välkommen till en blivande medlem,som gjorde sitt första besök hos oss. Därefter påminde hon om det förmånliga elavtal vi SPF-medlemmar kan teckna hos GEAB. Årsmötesprotokollet från den 4 februari lästes upp och Irma påminde de som valts som ombud till distriktsstämman, att om de får förhinder att närvara, ska de lämna över handlingarna inför stämman till någon av ersättarna. Ingrid framförde en hälsning från Röda Korset i Klintehamn, att det behövs nya medarbetare till Kupan och bad de som kan tänka sig att ställa upp några timmar att höra av sig.

Därefter spelade vi bingo, drack kaffe och spelade ännu mera bingo. En medlem som fyllt 80 år hyllades med sång och ett fyrfaldigt leve och dagens kaffekommitté, Grupp3 från Klinte, avtackades. Nästa möte blir den 26 mars då vi träffas i Klinte Församlingshem kl 13.00. Då kommer Sven-Erik Snoder att berätta om Anna-Kajsa Hallgard och hennes författarskap.

/Ingrid Levander

Till helagotland.se 27/2 - GA/GT 6/3