Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Arne Åkerman

Styrelsen ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Per Arne Hoas

Styrelsen vice ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Laila Östergren

Styrelsen kassör

Personbilden är ej tillgänglig.

Maggie Larsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Olof Bertil Skörnemo

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gertrud Olofsson

Styrelsen ledamot

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunnel Menghini

Styrelsen sekreterare