Gotländska Lanthandlar

Torsdagen den 20 oktober  samlades ett 30-tal medlemmar från SPF Klinteorten  i Västergarns Hembygdsgård för ett månadsmöte på temat Gotländska Lanthandlar.

Torsdagen den 20 oktober  samlades ett 30-tal medlemmar från SPF Klinteorten  i Västergarns Hembygdsgård för ett månadsmöte. Vår ordförande, Arne Åkerman,  hälsade alla välkomna och inledde mötet med att tända ett ljus för en medlem som avlidit sedan vårt förra möte. Vi höll en tyst minut för henne och sjöng psalmen Härlig är jorden.

Därefter lämnade han ordet till dagens föreläsare, Lars Bäckman, som skulle berätta för  oss om handeln på Gotland och om de gamla lanthandlarna. Lars Bäckman var en duktig och engagerad föreläsare och han berättade om utvecklingen av handeln på Gotland från vikingatiden och fram tills i dag och han visade många fina bilder.

I äldre tider gjorde Visbys stadsprivilegier  att all handel var förbehållen stadens köpmän. Skulle landsbygdsborna köpa någonting måste de ta sig till Visby och det var inte det lättaste på den tiden. Först år 1846 släppte man på privilegierna och då gav man tillåtelse till handlare att öppna butiker på landsbygden, men på ett avstånd av 3 mil från Visby. Snart hade socknarna runt om på ön både en och två affärer och på 1930-talet fanns det 160 butiker utanför Visby. Utvecklingen har sedan gått åt det andra hållet, bland annat när det så småningom blev allt vanligare med bilar och i dag finns det bara 20 butiker  på landsbygden! Och frågan är väl hur länge de finns kvar?  E-handeln växer och konkurrerar allt mer.

När föredraget var slut blev det dags för kaffe och smörgås.  Ett lotteri såldes och när lotterna var slut blev det dragning.  Bojan Larsson läste en av sina dikter på gutamål och innan vi skiljdes åt fick vi också lite information från Arne om kommande möten i november och december: Den 24 november träffas vi i Sanda bygdegård där vi får besök från Bilda och den 15 december ska vi äta en jultallrik på Suderbys.

/Ingrid Levander

Till helagotland.se 24/10

Publicerat i GA/GT 3/11