Årsmöte

Årsmötet den 27 januari samlade ett 30-tal medlemmar. Här avtackas avgående sekreterare Rut Björkqvist av Irma Larsson