13/1 Krisberedskap

Månadsmöte med tema Krisberedskap

SPF Seniorerna Klinteorten - Årets första månadsmöte

Måndagen den 13 januari 2020 samlades ett fyrtiotal medlemmar från föreningen i Klinte församlingshem för året första månadsmöte. Inbjudna föredragshållare var Britt-Marie och Sonny Flisberg och de skulle tala om Krisberedskap.

Vår ordförande, Irma Larsson, inledde med att hälsa alla välkomna, hon informerade sedan lite om kommande aktiviteter; årsmötet i Klinte församlingshem den 10 februari och påskfesten den 28 mars som vi i år ska ha på Hamnkaféet. En medlem hade fyllt jämna år och blev uppvaktad med några lotter och sång. Sedan tändes ett ljus för Erling Lindvall som avlidit sedan vi träffats förra gången, vi höll en tyst minut och sjöng sedan Härlig är jorden.

Så var det Britt-Marie och Sonnys tur och det var ett intressant och tänkvärt föredrag. De har genom MSB (Myndigheten för Skydd ochBeredskap) fått utbildning i ämnet och hade många tips om hur man kan göra i händelse av en kris. Det räcker med ett långvarigt strömavbrott för att tillvaron ska bli besvärlig för många av oss. Nästan alla samhällsfunktioner upphör och vi blir utan både vatten och värme och, om det blir riktigt långvarigt, även mat.
Alla hushåll i Sverige fick för ett par år sedan en broschyr från MSB i ämnet och Britt-Marie och Sonny upprepade de råd man kan ta del av där. Bland annat att man ska ha ett förråd av rent vatten och hållbara livsmedel, så att man klarar sig några dygn, man ska se till att man har mediciner hemma och en radio som kan drivas av batteri. Mobilerna kan man glömma, för utan el fungerar de inte hur välladdade batterierna än är.
Ja, det var mycket att tänka på och de uppmanade oss att föra den här informationen vidare till barn och barnbarn.

Det blev en kaffepaus och vi fick stärka oss med kaffe och smörgås som dagens kaffekommitte, Grupp 2 från Mästerby-Sanda-Västergarn, dukat fram. Innan föredraget fortsatte hade vi lottdragning också.

När föredraget var slut avtackades Britt-Marie och Sonny med varma applåder och en bukett blommor och vi lämnade församlingshemmet med många funderingar kring det vi fått ta del av.

/Ingrid Levander

Till helagotland.se 17/1 - I GA/GT 21/1