22/2 Årsmöte

Torsdagen den 22/2 träffades ett 30-tal medlemmar till årsmöte i Klinte församlingshem.

Ordförande Arne Åkerman hälsade alla välkomna och började med att bjuda till bords och en härlig smörgåstårta serverades av dagens kaffekommitté grupp 4.

Därefter öppnade Arne årsmötet och till ordförande för dagen valdes Hans Eriksson och till sekreterare Gunnel Menghini. Förhandlingarna var snabbt avklarade. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen gicks igen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2023.

Styrelsen har gjort upp ett program för 2024 vilket delades ut och detta godkändes som verksamhetsplan. Diskussion uppkom angående budgeten, men även den godkändes. Beslut togs om att höja medlemsavgiften för 2025 till 260:-

Arne Åkerman omvaldes till ordförande för föreningen. Maggie Larsson och Bertil Skörnemo omvaldes på två år. Åke Sjögren hade avböjt omval och ersattes av Per Arne Hoas. Övriga styrelsemedlemmar: Laila Östergren, Gunnel Menghini och Gertrud Olofsson sitter kvar ett år till.

När förhandlingarna var avslutade serverades kaffe och kärleksmums och under tiden såldes ett lotteri och sedan blev det lottdragning.

Mötet avslutades med att Arne Åkerman avtackade dagens ordförande och kaffekommittén för väl utfört arbete. 

 /Ingrid Levander

Till helagotland.se 26/2

Publicerat i GA/GT